Atheïsme

Geen God? Nee toch!

De bekende bioloog en atheïst Richard Dawkins zegt dat we in een wereld leven dat geen ontwerp en geen doel heeft en waarin geen goed en geen kwaad bestaat. Het bewijs leveren dat er geen God bestaat is echter nog nooit gelukt. Hoe kun je immers bewijzen dat iets niet bestaat, misschien heb je wel op de verkeerde plaats gezocht!
Thomas Nagel is hoogleraar filosofie en hij noemt zichzelf ook atheïst. Hij zei openhartig: Ik wil dat het atheïsme waar is maar het maakt mij onrustig dat sommige buitengewone intelligente mensen die ik ken religieuze gelovigen zijn. Het is niet alleen dat ik niet in God geloof; ik hoop dat er geen God is; ik wil niet dat er een God is.

Maar is het geen ondragelijke gedachte dat er geen God zou bestaat?
Zou het leven niet totaal zinloos zijn als er geen God zou bestaan?
Als er geen God zou zijn, dan is er ook geen absolute norm en dan bestaat er ook geen recht en gerechtigheid. Welk mens heeft dan het recht om te zeggen of iets ‘goed’ of ‘verkeerd’ is en ieder mens  bepaald toch zélf wat ‘goed’ of ‘fout’ is?!

Er zijn ook mensen die zich enorm inzetten voor anderen. Maar als er geen God zou zijn, wat heeft het dan voor nut om je in te zetten voor anderen die lijden? Alle inspanning  en opoffering zou dan toch volkomen zinloos zijn omdat het niet meer oplevert dan een (tijdelijk) goed gevoel.

Ook zij er veel mensen die lijden in gevangenschap, door marteling en onderdrukking omdat ze dingen zeggen of doen die voor een regime niet acceptabel is. Ook is er veel onrecht omdat er veel mensen sterven van de honger terwijl op andere plekken op de wereld zoveel welvaart is. Ze vragen zich misschien af of het recht ooit een keer zal zegevieren?

De gedachte dat er geen God bestaat lijkt mij het toppunt van hopeloosheid.
Dit betekend dat het leven eigenlijk een farce – een grap – is. Is dat niet een vreselijke gedacht dat het leven geen doel heeft? Is het niet vreselijk om te leven en te lijden zonder te weten dat er ooit gerechtigheid komt in deze wereld?

Er zijn mensen die beweren dat ‘religie’ slecht is voor de samenleving. Natuurlijk, er zijn in naam van het christendom dingen gedaan die absoluut verwerpelijk zijn! Hier mag geen twijfel over bestaan. Religieus fanatisme dat oproept tot geweld is volstrekt onacceptabel.

Maar hebben de laatste twee eeuwen niet laten zien dat atheïstische regeringen en machthebbers ook tot vreselijke dingen instaat waren. De regimes van Mao, Stalin en Hitler hebben enorme aantallen mensenlevens geëist, respectievelijk 78, 23 en 17 miljoen doden. Hierbij kunnen we ook nog het onnoemelijke lijden optellen van burgers die lijden of hebben geleden onder andere regiems die geen rekening hielden met God.

Als er geen God zou bestaan dan zou het niet uitmaken wat u doet; er is dan immers geen ‘goed’ of ‘fout’? Zonder Schepper is een mens niet meer dan een ‘bouwwerk’ van atomen die tenslotte sterft en plantaardig voedsel wordt! Dan is liefde niet meer dan een chemische reactie en een elektrisch stroompje van het zenuwstelsel.

Áls atheïsme waar is.

Maar als het niet waar is en er bestaat tóch een God!
Wat dan?

Boekingen, bestellingen of meer informatie?

Neem contact met ons op via het contactformulier of via info@goednieuwsachterhoek.nl.

Voorproefje van ons koor?

Bedankt voor uw bezoek!

Bedankt voor uw bezoek aan onze website! We zien u graag terug bij een concert van ons koor of gewoon een gesprek!

Copyright 2024 – Goednieuws Achterhoek