Lijden

Er is onnoemelijk veel lijden op deze wereld en veel mensen vragen zich af of God wel liefde en almachtig is omdat Hij het vreselijke lijden op deze wereld niet stopt.

Je bad vurig, je hoopte en riep … maar er was geen verandering of verbetering en je geliefde stierf.
Je bad al jaren voor iets wat je graag wilde, maar het bleef onbereikbaar.
Je werd misbruikt en mishandeld; innerlijk schreeuwde je om hulp maar het ging maar door. Waar je altijd al zó bang voor was geweest werd werkelijkheid. En nu …?
Je zag vreselijke beelden van geweld en dood en je zou zó graag iets willen doen om het te stoppen, maar je voelde je zó machteloos omdat de mogelijkheid je ontbrak.

Aan de andere kant zijn er mensen die ‘er op los leven’ en het lijkt of zij nooit problemen hebben. Is dat eerlijk, is dat ook geen onrecht?!
Waarom doet God niets als Hij het wel kan; waarom grijpt Hij niet in als Hij liefde is?! Wat is de zin van alle terreurdaden, geweld, oorlogen, ziekten, natuurrampen, misbruik, leugens, bedrog en honger, enz.? Niets, het is alleen maar ellende en verdriet.

Wereldleiders en overheden zijn al eeuwenlang niet in staat om het geweld in te perken. Idealisten hebben geprobeerd om de wereld te verbeteren, de welvaart anders te verdelen en de medische zorg beter bereikbaar te maken voor iedereen maar dit alles heeft niet gebracht was ze graag wilden: een eerlijker en rechtvaardiger wereld met minder lijden en verdriet. Maar het lijden van mensen blijft en ogenschijnlijk lijkt het alsof God Zich niets van dat lijden aantrekt.

Als het over lijden gaat, dan is het wel belangrijk welk beeld iemand van God heeft.
De vraag is: regeert God altijd op deze wereld en in ons leven of zijn de mensen ook verantwoordelijk voor een deel van het lijden?

Als we eerlijk zijn dan moeten we erkennen dat God het niet altijd in ons leven voor het zeggen heeft. We hebben vaak onze eigen gedachten over recht en onrecht en bovendien zijn wij als mens ook behoorlijk op onszelf gericht: als wij het maar goed hebben. 

De eerste mensen hebben al kort na hun schepping hun relatie met God gebroken. De mens werd ongehoorzaam aan zijn Schepper en viel in zonde. Vanaf die tijd is de zonde met zijn vreselijke gevolgen bij alle mensen en op heel de aarde aanwezig. En als God dan moet ingrijpen bij lijden, waar moet Hij beginnen? Waarom zou God ‘de ander’ dan moeten straffen en niet ‘onszelf’?

Regeringsleiders maar ook gewone burgers maken zich schuldig aan verkeerde dingen. Van alle oorlogen, geweld, honger en geweld kunnen we niet God de schuld geven; wij mensen maken ons hier schuldig aan! Als we eerlijk zijn dan moeten we erkennen dat een groot deel van het lijden op deze wereld niet door God wordt veroorzaakt maar door de mens zelf! Al eeuwenlang blijk het waar te zijn wat in de Bijbel staat dat: ‘de boosheid van de mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijde slechts boos was’ (Genesis 6:5).   

Als God nu op deze wereld zou regeren dan zou het er heel anders uitzien!
Maar lijden is onmiskenbaar aanwezig als we denken aan het lijden van ziekte en dood. Maar stelt u zich eens voor als er nu eens geen God zou zijn. Wat voor vooruitzicht zouden we dan hebben?
Wat blijft er dan over?
De brokstukken van de MH17, degenen die schuldig waren aan de gruwelijkheden van ‘Auswitch’, de verantwoordelijken voor de oorlog in Syrië, Soedan en Jemen, de dictator uit Noord-Korea, de terroristen, de incestplegers, de bedenkers en gebruikers van oorlogsmateriaal?

Nee, als er geen God zou zijn, dat zou pas een echte ramp zijn! Als er geen God zou zijn, dan zouden we altijd overgeleverd zijn aan terroristen, dictators en aan al degenen die het onrecht en de pijn in het leven van mensen veroorzaken.

Maar in dié wereld waarin mensen leefden die de verschrikkingen van ‘Auswitch’ konden bedenken en uitvoeren staat een kruis. Aan dat kruis hing de Zoon van God, de Mens Jezus Christus te sterven. Hij hing daar omdat Hij u en mij liefhad. Hij hing daar om de gevolgen van de zondeval van de mens weg te nemen. Dat betekent dat er redding is voor iedereen de het verlossingswerk van de Heer Jezus aanneemt. En in de nabije toekomst zal er een tijd komen dat de Heer Jezus op de wereld zal regeren in recht en gerechtigheid.

Dan zal Hij Zijn macht en gezag aanwenden om een wereld te reinigen van geweld, onderdrukking, honger, ziekte, lijden en de dood. Aan het kruis was Hij de overwinnaar over de boze en de dood. Hij zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde maken waarin alles lijden en ongerechtigheid van deze wereld niet meer aanwezig zal zijn. Dan zal Hij ‘elke traan van de ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geschrei, noch pijn zal er meer zijn. (Openbaring 21:4).’
Dan zal Hij het zeggen ‘zie, Ik maak alles nieuw.’
Dat is de hoop voor iedereen die de Heer Jezus Christus in zijn leven heeft aangenomen als zijn of haar Verlosser. Het lijden is nu vaak nog raadsel maar dit raadsel zal onthuld worden wanneer we bij Hem zijn.

Boekingen, bestellingen of meer informatie?

Neem contact met ons op via het contactformulier of via info@goednieuwsachterhoek.nl.

Voorproefje van ons koor?

Bedankt voor uw bezoek!

Bedankt voor uw bezoek aan onze website! We zien u graag terug bij een concert van ons koor of gewoon een gesprek!

Copyright 2024 – Goednieuws Achterhoek