Geloven in God

Het geloof nu is de zekerheid van wat men hoopt, en de overtuiging van wat men niet ziet. Hebreeën 11:1

Weet u wat bewustzijn is, of weet u misschien wat energie is? Hebt u weleens elektriciteit of wind gezien of hebt u ooit liefde gezien? Vast niet. Bestaat er dan geen bewustzijn of is er dan geen energie? U gelooft toch dat er elektriciteit is en wind; u gelooft toch dat er liefde bestaat!
Ieder mens gelooft dus in dingen die niet zichtbaar zijn.

Waarom zijn er dan toch zoveel mensen die niet in het bestaan van God geloven?
In de Bijbel staan vier Bijbelboeken die ons vertellen over het leven van de Heer Jezus en Hij heeft gezegd: ‘Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien (Johannes 14:9).’ Als we dus naar Jezus kijken, dan zien wij God Zelf.

Waarom is het zo belangrijk om God te kennen?
Dat is belangrijk omdat Hij als de Schepper van de mensheid ook het recht op ons leven heeft.
Maar de mens is al snel na zijn schepping tegen God opgestaan en is ongehoorzaam geworden aan Zijn Schepper. Dit heeft een kloof tussen God en de mensen gemaakt die door de mens niet te overbruggen is. 

Was alles nu verloren?
Nee, gelukkig niet: God heeft Zelf ingegrepen. God gaf Zijn Zoon als offer voor onze zonden. De Bijbel zegt: ‘in Hem (in Jezus) hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden. (Kolossenzen 1 vers 14).’
De Bijbel zegt: ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Johannes 3 vers 16).’
Is dat geen Blijde Boodschap?!

Maar Gods aanbod is alleen geldig tijdens uw leven.
Wanneer u sterf zonder dat u Hem aangenomen hebt, dan krijgt u geen tweede kans maar dan is het beslist waar u de eeuwigheid zult doorbrengen.

God dwingt niemand, de keus is aan u.
Maar waarom zou u zich niet tot God bekeren. Het leven van een Christen is niet saai. Als u zich tot God bekeert, dan is het enige wat u verliest uw zonden, uw zorgen, uw moeiten, uw onzekerheden en het gevoel van hopeloosheid, nutteloosheid enz…
Wanneer u zich tot Hem bekeert, dan geeft Hij rust, blijdschap, vrede, troost, hoop en een zinvol leven.

Waarom zou u Gods aanbod van genade afwijzen?

Boekingen, bestellingen of meer informatie?

Neem contact met ons op via het contactformulier of via info@goednieuwsachterhoek.nl.

Voorproefje van ons koor?

Bedankt voor uw bezoek!

Bedankt voor uw bezoek aan onze website! We zien u graag terug bij een concert van ons koor of gewoon een gesprek!

Copyright 2024 – Goednieuws Achterhoek